Công Nghệ

[WP Cơ Bản – 04] Cài đặt localhost trên máy tính với XAMPPLƯU Ý: Chỉ nên dùng XAMPP phiên bản 1.8.3 tải tại nếu là Mac thì tải tại Hoặc nên sử dụng phiên bản 5.6.8 vì bản…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like