Tin Nổi Bật

« Vietsub » Sweet night ♪ VTheo mình tìm hiểu, câu hát “phải chăng ta là con thuyền dập dềnh trong đêm tối” có liên quan tới câu thơ “ships that pass in the night” trong một bài thơ của…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like