Tin Nổi Bật

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm thứ 21 ở Hà Nội | VTC1VTC1 | Nam bệnh nhân 61 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N., là bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like