Sức Khỏe

THU Y BỆNH SÁN LÁ GANSán lá trưởng thành sống trong các ống dẫn mật và túi ống mật của gan, đẻ trứng ở đó. Trứng sán theo ống dẫn mật về ruột rồi thải ra ngoài theo phân, gặp các điều kiện thời tiết thuận lợi nóng, âm sẽ trở thành mao ấu di chuyển được trong nước ao hồ. Mao ấu phát triển thành bào ấu, vĩ ấu và chui ra khỏi vỏ ốc. Vĩ ấu ra ngoài tự nhiên, rụng đuôi, biến thành “kén” (tức ấu trùng cảm nhiễm). Thời gian từ trứng thành bào ấu cần khoảng 3 tháng để phát triển. Bào ấu trổi nổi trên mặt nước rồi bám vào cỏ, các loài cây thủy sinh, trâu bò ăn phải thức ăn và uống nước có kén. Kén bào ấu ký chủ trong cơ thể trâu bò thành sán lá gan non và đi ngược theo ống dẫn mật về mật và gan, ở lại đây và phát triên thành giai đoạn trưởng thành mất khoảng 3 tháng.

Nguồn: https://v-cms.org

Xem thêm bài viết khác: https://v-cms.org/suc-khoe

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like