Sức Khỏe

THOÁI VỊ BẸN – SA DỊCH HOÀN – SÁN KHI – LƯƠNG Y HOÀNG DUY TÂNTHOÁI VỊ BẸN – SA DỊCH HOÀN – SÁN KHI – LƯƠNG Y HOÀNG DUY TÂN

PHƯƠNG PHÁP 1
Dược liệu
– Thương Truật 30 g

Thực hiện
– Lấy một miếng ngói nung cho thật nóng lên. Rắc 30g Thương truật lên đều trên mặt ngói, đứng dạng chân cho dịch hoàn thẳng trên miếng ngói thuốc. Lấy chăn quấn kín từ lưng trở xuống, sao cho khói thuốc xông thẳng lên vùng dịch hoàn. Xông như vậy khoảng 10 phút, thuốc hết bốc khói thì thôi.

PHƯƠNG PHÁP 2
Dược liệu
– Gừng sống 40 g
Thực hiện
– Dùng gừng sống, lột bỏ vỏ, giã nát, vắt lấy nước cốt, khoảng ½ chén ăn cơm. Ngâm dịch hoàn sưng đau vào trong chén thuốc này cho ngập, để khoảng 10 phút.

Youtube:
Website:
Website:
Facebook:

#thoáivịbẹn
#thoaiviben
#sadịchhoàn
#sadichhoan
#sánkhí
#sankhi

Nguồn: https://v-cms.org

Xem thêm bài viết khác: https://v-cms.org/suc-khoe

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like