Mẹo Vặt

So sánh giọng thật và giọng hát sau khi qua bộ míc Hoa Vinh isk AT100 + HF5000 ProFb: Tel: 0987 285 745 Đây là bộ míc được anh Hoa Vinh thể hiện rất thành công Chọn bộ gồm cos: 1. Míc thu âm isk …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like