Công Nghệ

Phần mềm mở khóa vân tay thông qua CameraPhần mềm mở khóa vân tay thông qua Camera này có tên là: ice unlock fingerprint scan mọi người nhé. Để mở khóa bằng dấu vân tay thì các bạn chỉ cần thiết.

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like