Giải Trí

[NINJA EXCEL]_SỐ 01: HÀM "ROUND" & LÀM TRÒN SỐ[NINJA EXCEL]_SỐ 01: HÀM ROUND & LÀM TRÒN SỐ
————-
Khi sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Round. Hàm Round là hàm làm tròn số trong Excel. Khi sử dụng hàm Round bạn sẽ lấy được giá trị tròn nhất trong ô dữ liệu của Excel. Bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức và ví dụ minh họa của hàm Round.
————
LƯU Ý THÊM:

* Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
* Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
*Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
* Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.
* Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
* Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.
———–
Đây là video đầu tay của mình về Excel, các bạn hoặc thầy cô góp ý thì mình ( con ) luôn sẵn lòng để cùng mọi người tiến bộ
Chân thành cảm ơn

Nguồn: https://v-cms.org

Xem thêm bài viết khác: https://v-cms.org/giai-tri

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like