Giải Trí

Ngữ Văn 9 – Tập I – Bài 5Ngữ Văn 9 – Tập I
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Anh Phương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 1
– Phong cách Hồ Chí Minh
– Các phương châm hội thoại
– Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
– Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 2
– Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
– Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
– Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 3
– Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
– Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
– Xưng hô trong hội thoại (tiếp theo)
– Viết bài tập làm văn số 1 — Văn thuyết minh
Bài 4
– Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)
– Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
– Sự phát triển của từ vựng
– Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Bài 5
– Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)
– Hoàng Lê nhất thống chí — Hồi thứ mười bốn (trích)
– Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
– Trả bài tập làm văn số 1
Bài 6
– Truyện Kiều của Nguyễn Du
– Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
– Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
– Thuật ngữ
– Miêu tả trong văn bản tự sự 91
Bài 7
– Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
– Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)
– Trau dồi vốn từ
– Viết bài tập làm văn số 2 — Văn tự sự
Bài 8
– Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
– Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
– Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Bài 9
– Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)
– Chương trình địa phương (phần Văn )
– Tổng kết về từ vựng
– Trả bài tập làm văn số 2
Bài 10
– Đồng chí
– Bài thơ về truyện trung đại
– Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
– Nghị luận trong văn bản tự sự
Bài 11
– Đoàn thuyền đánh cá
– Bếp lửa (Tự học có hướng dẫn)
– Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
– Tập làm thơ tám chữ
Bài 12
– Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
– Ánh trăng
– Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
– Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Bài 13
– Làng
– Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
– Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
– Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
Bài 14
– Lặng lẽ Sa Pa (trích)
– Ôn tập phần Tiếng Việt
– Viết bài tập làm văn số 3 — Văn tự sự
– Người kể chuyện trong văn bản tự sự
Bài 15
– Chiếc lược ngà (trích)
– Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
– Kiểm tra phần Tiếng Việt
– Ôn tập phần Tập làm văn
Bài 16
– Cố hương
– Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
– Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Bài 17
– Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
– Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
– Trả bài tập làm văn số 3
– Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://v-cms.org

Xem thêm bài viết khác: https://v-cms.org/giai-tri

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like