Giải Trí

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN TRUNG CẤP – CÂU GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG HÀN – 다고 하다 (Ai đó nói là…)Chi tiết cấu trúc ngữ pháp: Câu gián tiếp dạng tường thuật trong tiếng Hàn -다고 하다 (Ai đó nói là, ai đó bảo là…_ ——————————————–…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like