Công Nghệ

Hướng dẫn Tạo & Sử dụng 9 Mã Sự Kiện tiêu chuẩn của Facebook bằng Google Tag ManagerMình là Nguyễn Quý Thắng.Mình không phải “Chiên gia” cũng dám nhận là bậc “thầy” về Digital Marketing.
Mình chỉ là 1 người chuyên thực chiến & Triển khai các chiến dịch Digital Marketing: Facebook marketing, Email Marketing, Zalo Marketing, Google Adwords…

Bạn đang xem chuỗi video về Conversion Tracking của mình, mình tạo video dựa trên kinh nghiệm thực tế với mong muốn giúp anh em làm marketing đúng nghĩa hơn!

Đây là 1 trong những video nằm trong chuỗi video về Conversion Tracking của mình ! Tại video này mình sẽ chia sẻ về 9 Mã sự kiện tiêu chuẩn của Facebook. Hướng dẫn tạo và sử dụng bằng Google Tag Manager
——-
Liên hệ hợp tác:

** My website:
** Facebook:
** SĐT: 0968 332 396

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like