Công Nghệ

Hướng Dẫn chuyển Appstore sang Trung Quốc và đổi lại về Việt Nam (IOS)👉🏻Vì nhiều bạn hỏi cách tải Ter2 TQ quá nên mình làm clip hướng dẫn nhé
Đây chỉ là cách tải trên IoS còn Adroid các bạn tự tìm hiểu ..
.
👉🏻Thanks for watching 👍🏻❤️

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like