Công Nghệ

Hướng dẫn chi tiết cài đặt MacOS Sierra lên PC – LaptopLinks Download M-Share:
====================

TransMac v12.2.rar:

Hackintosh Zone High Sierra Installer.rar:

Kext Lilu & NVIDIA.rar:

Web Driver cho Card NVIDIA.rar:

Hướng dẫn cài đặt và Crack TransMac v12.2:

Cách tạo USB cài MacOS Sierra lên PC – Laptop bằng TransMac v12.2:

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like