• Giải Trí
  • 3
  • 0

Hướng dẫn cách làm lễ cúng sao giải hạn đầy đủ tại nhà

Hướng dẫn cách làm lễ cúng sao giải hạn đầy đủ tại nhàHướng dẫn cách làm lễ cúng sao giải hạn đầy đủ tại nhà. Làm lễ cúng sao giải hạn bao gồm những lễ vật gì? Đây là lễ vật cúng sao tam tai, sao thái âm, kế đô, thổ tú, la hầu, thái bạch, thái âm, thủy diệu, mộc Đức, vân hớn… cũng là cách cúng nhằm tiễn sao xấu và đón sao tốt cho thí chủ. Tuỳ vào vận mệnh của bạn mà bạn chọn hướng cúng sao giải hạn cho đúng nhé.
#lễ_vật_cúng_sao #cách_cúng_sao

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *