• Tin Nổi Bật
  • 2
  • 0

Hậu trường xuống tóc của Park Seo Joon trong "Tầng Lớp Itaewon"

Hậu trường xuống tóc của Park Seo Joon trong "Tầng Lớp Itaewon"parkseojoon #tanglopitaewon Park Seo Joon vừa cười vừa mếu khi xuống tóc tại Tầng Lớp ITAEWON Vốn là một nam thần màn ảnh với màn tóc bồng bềnh, …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *