Công Nghệ

Dùng chuột trên iPad như thế nào?iPadOS 13 có thể giúp iPad kết nối với chuột bên ngoài có dây hoặc không dây. iPad Pro cổng USB hay iPad cổng Lightning miễn là lên được iPadOS 13 là …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like