Giải Trí

Đăng video lên story trên 26 giây (đăng full video dài lên story facebook) #Serial 2Sau khi serial 1 lên sóng, anh MARK đã xem video và đã fix lại chức năng này đăng video không giới hạn lên SORRY, nay mình đã quay lại và hướng dẫn anh …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like