Giải Trí

Đăng video lên story trên 26 giây (đăng full video dài lên story facebook)Video mình quay trên phần mềm giả lập NOX, tại mình dùng IOS không dùng android, nên quay pc dùng giả lập laggggg các cậu thông cảm nhé! nhiều khi …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like