Làm Đẹp

Chế độ ăn cho người tiểu đường bị suy thận?Câu hỏi: Thưa bs cho tôi hỏi người nhà tôi mắc đái tháo đường hơn 20 năm nay. Phải chích insulin đã 6 năm: Lantus 40 ui/ngày/lần, Amlodipin 10 mg 1 …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like