Làm Đẹp

Cây bèo cám, bèo tấm – chữa chứng tiểu buốt rất hay / cây thuốc namcây bèo cám bèo tắm có rất nhiều ỏ ao,mương chủ yếu là làm thức ăn cho vịt, theo người dân nam bộ và loại này rất hiệu quả trị về tiểu buốt tiểu gắt rất công hiệu

#kenhthuocnamtonghop

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like