Công Nghệ

Cách truy xuất (lấy dữ liệu) thư mục chia sẻ trên Windows 7 qua mạng LAN.Cách chia sẻ thư mục (folder) trên windows 7 qua mạng LAN.

——————————————————————————————————–
Cách truy xuất (lấy dữ liệu) thư mục chia sẻ trên Windows 7 qua mạng LAN.

Máy tính với địa chỉ IP 192.168.1.186. Từ máy tính khác trên mạng, anh (chị) hãy truy xuất để xem dữ liệu của thư mục chia sẻ đó.

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like