Giải Trí

Cách tạo và quảng lý nhóm một trên facebookQuản lý nhóm cho quản trị viên

Quản lý nhóm

* Làm cách nào để tạo nhóm?

* Làm cách nào để phê duyệt người được thêm vào nhóm mà tôi làm quản trị viên?

* Làm cách nào để xóa hoặc chặn ai đó khỏi nhóm?

* Làm cách nào để xóa hoặc lưu trữ một nhóm?

Tương tác với nhóm

* Làm cách nào để thêm thành viên mới vào nhóm?

Tùy chỉnh nhóm

* Làm cách nào để thay đổi tên nhóm tôi quản trị?

* Làm cách nào để chọn loại nhóm cho nhóm tôi quản trị?

* Làm cách nào để tôi tải ảnh bìa lên nhóm của mình?

* Làm cách nào để ghim bài viết vào đầu nhóm mà tôi là quản trị viên?

Quyền riêng tư của nhóm

Cài đặt quyền riêng tư cho nhóm là gì?

Làm cách nào để thay đổi quyền riêng tư cho nhóm tôi quản trị?
Tài Liệu bài giảng hôm nay mình sẽ gởi cho các bạn đính kèm link bên dưới video này:

Mọi người muốn tìm hiểu thêm những thông tin không được cung cấp hoặc nâng cao có thể liên hệ mình qua Mail

Ngovanthuongus@gmail.com

hoặc nhắn tin qua Facebook cho mình

Fb.com/Thuong.physics.teacher

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like