Giải Trí

Cách tạo chữ cái lớn đầu dòng trong word 2003, 2007, 2010, 2013Cách tạo chữ cái lớn đầu dòng trong word 2003, 2007, 2010, 2013… Video hướng dẫn tạo chữ to đầu dòng(chữ drop cap) rất chi tiết, dễ hiểu của 1 bậc thầy…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like