• Công Nghệ
  • 4
  • 0

Cách gỡ triệt để Office bị lỗi bằng Tool của Microsoft

Cách gỡ triệt để Office bị lỗi bằng Tool của Microsoft



Khi bạn cài Office không chuẩn thì việc gỡ bỏ (Uninstall) gặp rất nhiều khó khăn. MicroSoft đã cung cấp 1 tool có thể giúp bạn gỡ sạch sẽ các bản Office…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *