Công Nghệ

Cách cấu hình Outlook để đăng nhập Mail Công Ty, GmailBước 1: Đăng nhập vào ‘tài khoản Google’, ‘Bật quyền truy cập’ vào ứng dụng ở mục ‘Bảo mật’ Bước 2: Đăng nhập Gmail, Chuyển tiếp và POP/IMAP, Bật…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like