Giải Trí

Cách cài pass file, folder trên máy tính, pc, laptop win 7, 8, 10Cách cài pass cho folder trên máy tính, pc, laptop win 7, 8, 10 dễ nhất. Cài đặt pass cho thư mục máy tính sẽ ngăn chặn người lạ xem hay lấy cắp tài liệu…

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like