Công Nghệ

Cách cài đặt thêm font chữ vào Windows 8Video này hướng dẫn bạn cài đặt thêm font chữ vào Windows 8 như font vni, font abc , font chữ đẹp.

rong windows có rất nhiều Font chữ, các Font chữ mặc định dùng để hiển thị trên các cửa sổ giao diện và các Font chữ khác giúp người dùng có thể thay đổi nhiều kiểu chữ trong các ứng dụng của mình. Ngoài ra người dùng còn có thể cài đặt thêm nhiều Font chữ khác để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like