Sức Khỏe

Bệnh nguy hiểm ở gà: Bệnh nấm họng ( nấm đường hô hấp)Gà chọi hơn 1 năm tuổi, 3-4 tháng nay có hiện tượng bị nấm họng. Hỏi cách khắc phục? * Facebook: Kênh Truyền hình …

Nguồn:https://v-cms.org/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like